2021-12-31

Dziennik Urzędowy 2022

Logo Dziennika Urzędowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

Pozycja Data ogłoszenia Tytuł Załączniki
     

 

1 4 stycznia 2022 r. zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia Komitetu Sterującego do spraw wdrażania "Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

2 7 lutego 2022 r. zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

3 7 lutego 2022 r. zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 stycznia 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu i wyboru kandydata na dyrektora archiwum państwowego

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

4 7 lutego 2022 r. zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
5 1 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie kontroli przeprowadzanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
6 1 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Głównemu Akt Dawnych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
7 1 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Nowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
8 1 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Archiwum Cyfrowemu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
9 2 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Białymstoku

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
10 2 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
11 2 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Częstochowie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
12 4 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Gdańsku

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
13 4 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Gorzowie Wielkopolskim

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
14 4 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Kaliszu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
15 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Katowicach

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
16 5 kwietnia 2022 r.

zarządzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Kielcach

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
17 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Koszalinie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
18 5 kwietnia 2022 r.

zarządzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Narodowemu w Krakowie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
19 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie likwidacji Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie - w Bochni

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
20 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Lesznie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
21 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 21 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Lublinie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
22 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 22 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Łodzi

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
23 5 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Malborku

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
24 6 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Olsztynie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
25 6 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Opolu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
26 7 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Piotrkowie Trybunalskim

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
27 7 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Płocku

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
28 7 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Poznaniu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
29 7 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 29 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Przemyślu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
30 7 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Radomiu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
31 7 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Rzeszowie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
32 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Siedlcach

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
33 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 33 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
34 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 34 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Szczecinie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
35 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Toruniu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
36 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Warszawie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
37 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 37 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu we Wrocławiu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
38 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 38 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Zamościu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
39 8 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 39 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Zielonej Górze

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
40 12 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 40 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2022"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
41 29 kwietnia 2022 r. zarządzenie nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania i zasad pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2022"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
42 21 czerwca 2022 r. zarządzenie nr 42 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu i kontroli dowodów księgowych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
       
       
        

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..