2018-08-09

Kontakt

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP)

 

Adres:

ul. Rakowiecka 2D

02-517 Warszawa

tel.: 22 56 54 600

fax.: 22 56 54 614

 

www.archiwa.gov.pl

e-mail: ndap@archiwa.gov.pl

skrzynka pocztowa na platformie ePuap: /ydpfl9182g/SkrytkaESP

 

NIP: 525 15 72 452

 

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

dr Paweł Pietrzyk
tel.: 22 56 54 601

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Joanna Chojecka
tel.: 22 56 54 605

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

dr hab. Lucyna Harc
tel.: 22 56 54 605

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Ryszard Wojtkowski
tel.: 22 56 54 608

 

Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Marta Muszyńska
tel.: 22 56 54 608

 

Departament Archiwistyki

Dyrektor

dr Adam Górski

tel.: 22 56 54 682

 

Departament Informatyzacji Archiwów

Dyrektor

Karol Krawczyk

tel.: 22 56 54 678
 

Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego 

Dyrektor

Anna Jastrzębska-Pawlak

tel.: 22 56 54 649

 

Departament Organizacji Archiwów

Dyrektor

Magdalena Sadza

tel.: 22 56 54 661

 

Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej

 

Departament Rozwoju Archiwów 

Dyrektor

Agata Bednarczyk

tel.: 22 56 54 676

 

Biuro Dyrektora Generalnego - biurem kieruje Dyrektor Generalny

Marta Muszyńska

tel.: 22 56 54 608

 

w ramach Biura Dyrektora Generalnego działają:

 

Wydział Finansowo - Księgowy 

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

tel.: 22 56 54 617

 

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik

Agnieszka Szabelska

tel.: 22 56 54 624

 

Wydział Administracyjny 

Naczelnik

Paweł Remesz

tel.: 22 56 54 611

 

Wydział Organizacyjny 

Naczelnik

Iwona Kościelniak-Gawinek

tel.: 22 56 54 652

 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i spraw obronnych

Pełnomocnik

Jerzy Figurski

tel.: 22 56 54 645

 

Zespół Prawny

Koordynator Zespołu

mec. Stefan Cimaszewski

tel.: 22 56 54 638

 

Jednoosobowe stanowisko ds. ochrony danych osobowych

Jacek Wilim

tel.: 22 56 54 669

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się