2018-08-09

Kontakt

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP)

 

Adres:

ul. Rakowiecka 2D

02-517 Warszawa

tel.: 22 565 46 00

fax.: 22 565 46 14

 

www.archiwa.gov.pl

e-mail: ndap@archiwa.gov.pl

skrzynka pocztowa na platformie ePuap: /ydpfl9182g/SkrytkaESP

 

NIP: 525 15 72 452

 

 

p.o. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Ryszard Wojtkowski
tel.: 22 565-46-01

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
dr Henryk Niestrój
tel.: 22 565-46-05

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Ryszard Wojtkowski
tel.: 22 565-46-05

 

Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Kinga Suplicka
tel.: 22 565-46-08

 

 

Departament Archiwistyki

Dyrektor

Maciej Zdunek

tel.: 22 565 46 61

 

Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego 

Dyrektor

Magda Gałach

tel.: 22 565 46 35

Zastępca Dyrektora Departamentu

Sebastian Czerniak

tel.: 22 565 46 64

 

Departament Organizacji i Udostępniania 

Dyrektor

Maciej Gajewski

tel.: 22 565 46 32

 

Departament Infrastruktury i Rozwoju Archiwów 

Dyrektor

Anna Pichola

tel.: 22 565 46 57

 

Biuro Dyrektora Generalnego - biurem kieruje Dyrektor Generalny

Kinga Suplicka 

tel.: 22 565 46 08

 

w ramach Biura Dyrektora Generalnego działają:

 

Wydział Finansowo - Księgowy 

Główny Księgowy

Barbara Trzcińska

tel.: 22 565 46 17

 

Wydział Kadr i Szkoleń

Naczelnik

Marlena Podsiadły

tel.: 22 565 46 24

 

Wydział Administracyjny 

Naczelnik

Paweł Remesz

tel.: 22 565 46 11

 

Dział Informatyki

Marcin Szczepański

tel.: 22 565 46 15

 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i spraw obronnych

Pełnomocnik

Jarosław Rocławski

tel.: 22 565 46 45

 

Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Koordynator pomocy prawnej

Aneta Trześniewska-Markowicz

tel.: 22 565 46 69

 

Jednoosobowe samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu

Monika Antolik

tel. 22 565 46 59

 

Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. funduszy europejskich

Izabella Tarnowska

tel.: 22 565 46 47

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się