Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” z podziałem na dwie części  
Przedmiot zamówienia
Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Rakowiecka  
Numer budynku
2D  
Data publikacji od
2019-04-11  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-05-27 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WA.261.6.2019  

Postępowanie pn: "Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” z podziałem na dwie części" prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

 

https://platformazakupowa.archiwa.gov.pl/

Załączniki

  Specyfikacja istotn...61.6.2019.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do Spe...1.6.2019.docx 68,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Jednolity Europejsk...61.6.2019.doc 183,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...61.6.2019.pdf 162,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 455,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu zam... 2019 r. .pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...61.6.2019.pdf 73,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Poprawa omyłki pis...1.6.2019 .pdf 202,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z sesji ...61.6.2019.pdf 368,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...PLATFORMA.pdf 3,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 1 do pisma.pdf 5,32 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się