Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
70.000,00 PLN  
Ogłaszający
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Rakowiecka  
Numer budynku
2D  
Data publikacji od
2020-09-30  
Data publikacji do
2021-06-30  
Termin składania ofert
2020-12-21 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WO.261.5.2020  

Postępowanie pn: "Świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN”

prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.archiwa.gov.pl

zakładka "Lista ogłoszeń o postępowaniach - Aktualne"

Załączniki

  Specyfikacja istotn...61.5.2020.pdf 570,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja istotn...61.5.2020.pdf 440,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja istotn...61.5.2020.pdf 521,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...1.5.2020.DOCX 42,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1, ...61.5.2020.DOC 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do umowy .XLSX 29,83 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do umowy.DOCX 43,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do umowy.DOCX 44,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do umowy.DOCX 46,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do umowy.DOCX 43,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do umowy.DOCX 43,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 do umowy.DOCX 42,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 do umowy.DOCX 44,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 do umowy.docx 48,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12 do umowy.DOCX 51,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 13 do umowy.DOCX 21,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...61.5.2020.pdf 141,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wniesi...61.5.2020.pdf 222,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 .pdf 17,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja terminu...61.5.2020.pdf 279,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...61.5.2020.pdf 67,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...61.5.2020.pdf 421,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do pisma .XLSX 28,9 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...61.5.2020.pdf 67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...61.5.2020.pdf 694,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...2020.DOCX.pdf 584,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...4.11.2020.pdf 496,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a do pisma.XLSX 29,04 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...4.11.2020.pdf 513,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...ma - LZAP.PDF 159,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...sma - WAN.PDF 73,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...ma - LCAP.PDF 169,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 do Um...11.2020 .xlsx 29,42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...61.5.2020.pdf 78,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...61.5.2020.pdf 287,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualny Formularz ...1.56.2020.DOC 70,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...a 2020 r .pdf 72,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z sesji ...61.5.2020.pdf 263,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...61.5.2020.pdf 397,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do pisma .XLSX 17,56 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się