Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Opracowanie i wdrożenie dokumentu pn: Strategia działalności archiwów państwowych na lata 2021-2030 oraz przygotowanie założeń kampanii informacyjnej  
Przedmiot zamówienia
Opracowanie i wdrożenie dokumentu pn: Strategia działalności archiwów państwowych na lata 2021-2030 oraz przygotowanie założeń  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Rakowiecka  
Numer budynku
2D  
Data publikacji od
2020-12-30  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2021-01-26 09:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WO.261.13.2020  

Postępowanie pn: "Opracowanie i wdrożenie dokumentu pn: Strategia działalności archiwów państwowych na lata 2021-2030  oraz przygotowanie założeń kampanii informacyjnej”

prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zamowienia-archiwa.ezamawiajacy.pl

zakładka "Lista ogłoszeń o postępowaniach - Aktualne"

Załączniki

  Specyfikacja istotn...9.12.2020.pdf 750,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1- ....10.2020.DOCX 69,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...1.13.2020.pdf 131,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja istotny...1.13.2020.pdf 319,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...1.13.2020.pdf 39,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisó...1.13.2020.pdf 338,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamia...3.01.2021.pdf 53,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...1.13.2020.pdf 333,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...1.13.2020.pdf 369,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...1.01.2021.pdf 43,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z sesji ...1.13.2021.pdf 259,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...1.13.2020.pdf 285,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do pisma.pdf 169,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się