Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konstrukcji i poszycia dachu w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontu konstrukcji i poszycia dachu w budynku Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych
02.02.2021 więcej
Zakup subskrypcji na użytkowanie oprogramowania ITSM
Termin składania ofert upływa 24 listopada 2020 r. o godz
10:00.
13.11.2020 więcej
Dostawa opakowań ochronnych i materiałów do zabezpieczania archiwaliów dla instytucji polonijnych
Termin składania ofert mija w poniedziałek 23 listopada o godz.
10.00.
13.11.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i poszycia dachu w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na
wykonanie dokumentacji składającej się na ekspertyzę stanu
technicznego konstrukcji i poszycia dachu w budynku Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Szczegóły
zapytania przekazujemy w załączniku. Termin składania ofert:
do 03.11.2020 roku.
27.10.2020 więcej
Obsługa konferencji popularno-naukowej w formie tradycyjnej lub online
obsługę konferencji popularno-naukowej w formie tradycyjnej lub
online (w zleżności od sytuacji epidemicznej w
kraju)realizowanej w ramach projektu Archiwa Rodzinne
Niepodległej 2.0.
10.09.2020 więcej
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby
realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
05.05.2020 więcej
Przygotowanie rozwiązania do backupu danych dla systemu ADE
Przygotowanie rozwiązania do backupu danych dla systemu Archiwum
Dokumentów Elektronicznych – rozbudowa istniejącego
rozwiązania
27.03.2020 więcej
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu ADE
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby
realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
17.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się