Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim
przygotowaniu dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim
dotyczący modernizacji toalet i węzłów sanitarnych w
siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie
21.08.2020 więcej
Wykonanie usług monitoringu zadań inwestycyjnych/remontowych
Wykonanie usług monitoringu zadań inwestycyjnych/remontowych,
realizowanych przez archiwa państwowe, podległe Naczelnemu
Dyrektorowi Archiwów Państwowych
22.04.2020 więcej
Obsługa konferencji popularno-naukowej w formie tradycyjnej lub online
obsługę konferencji popularno-naukowej w formie tradycyjnej lub
online (w zleżności od sytuacji epidemicznej w
kraju)realizowanej w ramach projektu Archiwa Rodzinne
Niepodległej 2.0.
10.09.2020 więcej
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby
realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
05.05.2020 więcej
Przygotowanie rozwiązania do backupu danych dla systemu ADE
Przygotowanie rozwiązania do backupu danych dla systemu Archiwum
Dokumentów Elektronicznych – rozbudowa istniejącego
rozwiązania
27.03.2020 więcej
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu ADE
Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby
realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
17.03.2020 więcej
Dostawa urządzeń do zapewnienia stabilnej pracy systemu ADE
Dostawę urządzeń niezbędnych do zapewnienia stabilnej pracy
systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych
13.03.2020 więcej
Przygotowanie i przeprowadzenie audytów systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 2 części
Przygotowanie i przeprowadzenie audytów systemu Archiwum
Dokumentów Elektronicznych w podziale na 2 części
13.09.2019 więcej
Usługi wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego ADE
Świadczenie na rzecz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
usług wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego
Archiwum Dokumentów Elektronicznych
08.08.2019 więcej
Usługi wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego ADE
Świadczenie na rzecz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
usług wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego
Archiwum Dokumentów Elektronicznych
08.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się